maart 11, 2019

Bibliotheek

Onze visie: 
– de Bibliotheek levert objectieve, waardevrije informatie en is de plek waar de burgers ondersteund worden, zodat men zelfstandig zijn weg kan vinden in en deel kan nemen aan de samenleving; 
– de Bibliotheek ondersteunt en stimuleert lees- en taalontwikkeling; 
– de Bibliotheek is een aantrekkelijke samenwerkingspartner; 
– de Bibliotheek werkt efficiënt