11 marca, 2019

Biblioteka


REGULAMIN BIBLIOTEKI:

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
 4. Czytelnicy zobowiązani są dbać o pożyczone materiały.
 5. Jednorazowo uczniowie mogą wypożyczyć 1 książkę na okres 2 tygodni
 6. Na prośbę czytelnika biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 8. Aby wypożyczyć kolejną książkę z biblioteki, należy najpierw zwrócić poprzednią pozycję.
 9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza lub uiścić opłatę . Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 10. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrócenia materiałów wypożyczonych z biblioteki.